خط مشي كيفيت:

مجموعه تفتان شیمی که به عنوان تخصصي ترين واحد توليد كننده انواع مکمل غذایی و دفع آفات و بيماري هاي گياهي در سطح كشور مطرح مي باشد، تلاش نموده با گسترش كيفي و كمي محصولات خود در تعالي بخش كشاورزي، نقش بسزایی ایفا نمايد و نيز در بخش صنايع شيميايي كشور با دستيابي به اهداف توسعه اي، سهم و دين خود را ادا نمايد.
در همين راستا شركت براي تحقق آرمان هاي خويش سيستم مديريت يكپارچه بر مبناي استاندارد 9001:2008 ISO را به عنوان الگو برگزيده و مصمم است اهداف ذيل را به عنوان سياست هاي كيفي شركت محقق نمايد:

 

  • ارتقاء سطح رضايت مشتريان و به ويژه مصرف كنندگان سموم
  • گسترش و رعايت قوانين و استاندارهاي ويژه توليد محصول
  • ايجاد تنوع در توليد و بسته بندي محصولات
  • ارتقاء سطح آگاهي، دانش و مهارت هاي علمي و عملي كاركنان
  • دستيابي به بازارهاي جديد داخلي و خارجي
  • همكاري با شركتهاي معتبر بين المللي
  • توسعه و گسترش نمايندگيهاي فروش شركت در استانها

 

مديريت مجموعه تفتان شیمی با همكاري كاركنان متخصص، متعهد، مجرب و مسئول ، ضمن اعلام تعهد خود به برآورده نمودن الزامات سيستم‌ مديريت کيفيت و رعايت قوانين، مقررات و استانداردهاي مرتبط با صنعت مکل های غذایی گیاهی و حیوانی و همچنین بيماري هاي گياهي و حیوانی اعتقاد دارد استقرار اين نظام نه يك هدف بلكه ابزاري براي بهبود مداوم در كيفيت محصول، فرآيندها و تامين رضايت مشتريان است و بدين لحاظ مجموعه تفتان شیمی محصولات خود را نسبت به رعايت كليه الزامات، قوانين و مقررات ملي و بين المللي،كنترل ايمني، بهداشت، سلامت كاركنان و مهار آسيب هاي شغلي و همچنين كارايي، اثربخشي، ارزيابي و بهبود مستمر در سازمان متعهد مي داند و براي تحقق آن، از هيچ كوششي دريغ ننمايد.