آدرس دفتر مرکزی :

ایران ، استان فارس ، شیراز ، خیابان اردیبهشت غربی ، پلاک 132

کد پستی :

71347-58694

تلفن :

071-32330144

نمابر :

071-32350006

همراه :

09171172285

ایمیل :

info@taftanshimi.com

Aliabalooch.taftan@gmail.com

باما مکاتبه کنید


(*) = ضروری