تصاویر مزارعی که از محصولات ما استفاده کردند را از اینجا ببینید.

محصولات تفتان شیمی ایران

آیا میدانید بیش از نیم قرن تلاش و سرمایه گذاری کلان در بخش تحقیق و تولید ، منجر به بدست آمدن تکنولوژی انحصاری نانو پلا سما کوانت گردید؟

آیا می دانید تکنولوژی نانوپلاسما کوانت امکان تلفیق کردن ده ها محصول را دریک محصول به ارمغان می آورد؟

آیا میدانید تکنولوژی نانوپلاسما کوانت انحصارا در اختیار مجموعه تفتان شیمی ایران است؟

آیا میدانید تکنولوژی نانوپلاسما کوانت منجر به تولید محصولاتی کاملا ارگانیک ( ارگانیک صنعتی ) می شود که هیچ اثر سوء زیست محیطی ندارد؟

آیا میدانید هر کدام از محصولات تفتان شیمی تلفیقی از ده ها محصول هستند که این مهم تنها توسط تکنولوژی نانو پلاسما کوانت ممکن است؟

آیا میدانید چه تعداد از محصولات ما به صورت مستقیم استفاده می کنند ؟

Icon1

کشتزار

3216544

Icon2

کشاورز

29800

Icon3

مزرعه

929800

گواهینامه ها

GTLLOGO

Trade Leader Club

برنده بیست و ششمین جایزه بین المللی “تکنولوژی ، کیفیت ، فن آوری و ابتکار” از کلوب سران انجمن علمی و بازرگانی ژنو سوئیس مارس 2005

T1

Other Ways Paris

برنده جایزه فناوری ، نوآوری و کیفیت از انجمن مدیریت و مشاوره پاریس فرانسه نوامبر2005

Jahad

موسسه تحقیقات خاک و آب ایران

تائیدیه موسسه تحقیقات آب و خاک ایران ، وزارت کشاورزی 9641/250

vaاداره صنایع و معادن استان فارس

موافقت نامه و تائیدیه اداره کل صنایع فارس 08/10376

Nature1

مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست

شماره پروانه بهره برداری اداره کل حفاظت محیط زیست 109/14/26848

نتایج آزمایش محصولات مارا از اینجا ببینید.