تفتان شیمی ایران-فارس

محصولات تفتان در زمینه کشاورزی
 
 محصولات تفتان در زمینه دامداری
محصولات تفتان در زمینه طیور
محصولات تفتان در زمینه آبزیان

 
  • اظهارات آقاي منصور رضايي مطلق كارشناس كشاورزي منطقه

  • گزارش استفاده از كود مايع پرين سيپل آداميد در استان فارس شهرستان فسا معرفي و گزارش استفاده از ماده طلائي تقويتي پرين سيپل آداميد

  • معرفي مواد تقويتي پرين سيپل آداميد

  • سخنی از صاحب فناوری

  • تفتان شیمی ایران - گزارش استفاده ازمکمل غذای آبزیان ( گرمابی )

  • گزارش طرح تحقیقاتی بررسی مقدماتی اثر محلول تفتان شیمی ایران بر سیستم ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی

  • زمان مصرف مواد تقویتی

  • نحوه مصرف ماده تقویتی

تحولی عظیم ، پدیده ای نوین در عرصه کشاورزی ایران و جهان

شگفت آورترین دستاورد بشر در عرصه کشاورزی جهان  - تکنولوژی برتر قرن هزاره سوم بی وزن , سریع و اقتصادی

افزایش محصول مرغوب بیش از چند برابر استاندارد جهانی

اصلاح آب شور و خاک شور تا EC  ده هزار و پیشگیری آفات

صرفه جویی در مصرف کودهای جامد شیمیایی و سموم دفع آفات

کاشت ، داشت و برداشت محصول به روش ارگانیک

نتیجه استفاده کشاورزان از پرین سیپل آدامید


پرین سیپل آدامید ( تحول طلایی )

GOLDEN PERSIA

محصولی از تفتان شیمی ایران


مدارک و مجوز های اخذ شده از ارگانهای مختلف


 مصرف آزمایشی (پرین سیپل آدامید ) در ...

شهرستان دشتستان 

فسا

شهرستان جهرم

آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل

 بخش کربال و خرامه استان فارس

معرفی مواد تقویتی پرین سیپل آدامید

مزاياي استفاده از مواد تقويتي

نتایج تجزیه نمونه محصول

مزایای تفتان شیمی در کشاورزی

میزان و نحوه مصرف در هکتار 

کاهش هزینه ها با استفاده از فناوری های نو

گلدن سيري يوس – گلدن پرشيا – گلدن آسيا

Editorrial Ofice - Trade Leader's Club

دعوت نامه سران انجمن علمی و بازرگانی

 نامه ریاست جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست  -                             Other Ways  

سران کیفیت ( مدیریت و رایزنی - پاریس )

سازمان تحقیقات امور کشاورزی(موسسه خاک و آب )

وزارت کشاورزی  - سازمان جهاد کشاورزی فارس


اگر مردم یک مملکت نتوانند از منابع ملی و خدادادی خود به نحو صحیح بهره برداری نمایند، آن ملت نمی تواند درجهان مستقل باشد و همواره محتاج بیگانگان خواهد بود . 

کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی به روش صحیح علمی در حد خودکفایی، نشانه استقلال و توانمندی یک ملت است.

تکنولوژی نوین کشاورزی صحیح، پایه و اساس تمام تجارت و صنایع یک کشور و مایه عظمت، ثروت و استقلالیک ملت است.

یک سیستم صحیح کشاورزی دریک جامعه نمی تواند پا بگیرد مگر اینکه اصول علمی برای چنین سیستمی در نظر گرفته شود.

این اصول باید بر اساس احتیاجات غذایی گیاه خصوصاً میکرو المنت ها ( غذای مورد نیاز گیاه ) قرارگیرد و برآورد درست این احتیاجات غذایی ازطریق علم شیمی مدرن ( نانو شیمی ، نانو پلیمر ، نانو کوانتوم ) میسر است.


 

 

استفاده از فن آوری جدید به منظور کاهش یا حذف  داروها و سموم از مواد خوراکی تولید شده برای انسان امری ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی تاثیر استفاده از محلول تفتان شیمیکه نوعی مکمل غذایی( مخلوطی از مواد معدنی و گیاهی) می باشد، بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی یک آزمایش در 5 تیمار و چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی و با استفاده از تعداد 600 قطعه جوجه یک روزه گوشتی از سویه  تجاری راس 308  بمدت 45 روز ودر شرایط یکسان و باتامین شرایط محیطی مورد نیاز این سویه  انجام شد.

صفات مورد ارزيابي شامل میزان خوراک مصرفیو تعداد تلفات جوجه هادر هر واحد آزمایشی به صورت روزانه و وزن زندهدر پایان هر هفته و وزن نهایی، میزان ماندگاری گله، ضریب تبدیل غذاییو شاخص تولید اروپاییدر پايان دوره آزمایش برای هر تیمار محاسبه و با استفاده از روش های آماری، داده ها تجزیه و تحلیل گردیدند.

 

مواد تقویتی تغذیه ای تفتان شیمی در واحد صنعتی با مدیریت آقایالهیارآبلوچتحت عنوان تفتان شیمی ایران – فارس دنیای پلیمر در شهرستان شیراز تولید می شود که حاصل سالها تلاش، تحقیق، آزمایش و بهره گیری از یافته های جدید علمی وتکنولوژی نوین شیمی وسرمایه گذاری کلان می باشد و با تفکر بررسی، شناخت و بکارگیری نقش عناصر در زندگی و ادامه حیات موجودات زنده وگیاهان وخصوصاً استفاده از عناصر ریزمغذی وتاکید بر کاهش مصرف سموم،کودهای جامد شیمیایی در باغبانی و زراعت وکاهش وحتی حذف داروها وآنتی بیوتیکها ی  رایج مورد مصرف در صنعت دام وطیور وآبزیان ودر حقیقت تغذیه ارگانیک و پرورش یا پروراندن گیاه ،دام ،طیور وآبزیان پایه گذاری گردید.

استفاده از فن آوری جدید در تولید ریز مغذی ها و فرآورده های میکروسکوپی علاوه بر کاربردهای فراوان در صنایع مختلف می تواند در بهبود کمی و کیفی تولید گوشت مرغ نیزموثر باشد. در همین راستا  نوعی مکمل غذاییمرکب از17 نوع عنصر فلز، غیر فلز و شبه فلز( 30-40 % ) و مواد گیاهی( 60-70 % ) توسط کارخانه تفتان شیمی ایرانبا هدف بهبود عملکرد جوجه های گوشتی و کاهش یا عدم مصرف مکمل های دارویی وحتی الامکان حذف مصرف واکسن تولید شده است تا پس از انجام مطالعات لازم در صورت موفقیت، ضمن بهبود راندمان تولید، کاهش قابل توجه اثرات منفی و زیان آور باقی مانده های دارویی در گوشت مرغ، کاهش هزینه های مصرف مکمل های دارویی و واکسن را در پی داشته و در نتیجه موجب کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی، بهبود راندمان اقتصادی، کاهش تلفات و تولید گوشت مرغ سالم و بهداشتیگردد

نشانی دفتر مرکزی: شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – پلاک 132

شماره تماس:    2330144 -    0711       فاکس :   2350006 – 0711

 آدرس پست الکترونیک :  Info@TaftanShimi.com