به دنبال اطلاعات بیشتر درباره ی محصولات ما هستید؟

محصولات تفتان شیمی ایران

آیا میدانید چه تعداد از محصولات ما به صورت مستقیم استفاده می کنند ؟

Icon1

کشتزار

3216544

Icon2

کشاورز

29800

Icon3

مزرعه

929800

گواهینامه ها

GTLLOGO

 Trade Leader Club

برنده بیست و ششمین جایزه بین المللی “تکنولوژی ، کیفیت ، فن آوری و ابتکار” از کلوب سران انجمن علمی و بازرگانی ژنو سوئیس مارس 2005

T1

Other Ways Paris

برنده جایزه فناوری ، نوآوری و کیفیت از انجمن مدیریت و مشاوره پاریس فرانسه نوامبر2005

Jahad

موسسه تحقیقات خاک و آب ایران

تائیدیه موسسه تحقیقات آب و خاک ایران ، وزارت کشاورزی 9641/250

vaاداره صنایع و معادن استان فارس

موافقت نامه و تائیدیه اداره کل صنایع فارس 08/10376

Nature1

مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست

شماره پروانه بهره برداری اداره کل حفاظت محیط زیست 109/14/26848

دوست دارید نظر تست کنندگان محصولات مارا ببینید ؟